Televisió per Internet

Per | 20 gener 2008

Cada dia hi ha més gent que parla de la televisió per Internet. D’entrada, el que cal dir és que hi ha dos conceptes que es barregen:

  1. La televisió convencional que ens arriba per mitjà d’una xarxa informàtica (Internet). Aquest model és el que s’ha anomenat IPTV, i té essencialment les característiques de la televisió convencional, sobretot pel que fa a la tria de continguts (la interactivitat de l’usuari no va gaire més enllà de la possibilitat de triar canals.
  2. La televisió que es difon a través de portals web, però que no respon al concepte tradicional de televisió, amb canals, sinó amb programes

Per veure’n exemples, un dels primers programes, i que actualment se’n parla molt, d’IPTV, és Joost. Aquesta aplicació es pot descarregar a l’ordinador i veure des de l’ordinador diversos canals de televisió.

En canvi, com a exemple de televisió per Internet, el concepte que sí respon al de web 2.0, podríem citar el de Miro, que permet descarregar programes de televisió concrets i fer-ho automàticament a partir de fils RSS. Cal destacar que Miro és sensible al català: detecta l’idioma de l’ordinador i ens presenta una interfície mínimament traduïda a la nostra llengua. Una de les coses que ens diuen en català és precisament que necessiten ajuda per traduir. Ja ho sabeu! :)

En català tenim algunes iniciatives de televisió per Internet. M’agradaria destacar-ne dos:

  • Vilaweb.tv. Es tracta del canal de televisió per Internet del diari digital més popular en català. Si accedim a aquest portal, podrem visualitzar reportatges sobre actualitat.
  • Sies.tv. Aquest portal, nascut com a iniciativa privada, té com a particularitat (i que mereix el meu aplaudiment més entusiasta) que no només es tracta d’un projecte en català amb continuïtat, sinó que se circumscriu exclusivament en la temàtica cultural. Tot un exemple!
  • De totes maneres, cal dir que cada cop van apareixent més iniciatives d’aquest tipus en català, com ara Teveon.